• banner

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku

 

SPZPOZ   w Besku jako jednostka samodzielna realizuje swoje dochody z podstawowej działalności jaką jest świadczenie usług zdrowotnych dla pacjentów. Od początku istnienia pracuje na podstawie umów zawartych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie na finansowanie świadczeń medycznych.

SPZPOZ w BESKU prowadzi swoją działalność statutową, której celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności oraz szerzenie profilaktyki.

UMOWA 2015 Z PODKARPACKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W RZESZOWIE NA ŚWIADCZENIE  USŁUG ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU:

Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Ambulatoryjnej Rehabilitacji Leczniczej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.